60. Kas rūpējas par mums caur mūsu vecākiem?


Ko ta darīs pastarā dienā

Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?

Kad Svētais Gars pēdējā dienā uzmodinās mirušos, tad arī ticīgā cilvēka miesa, savienojoties ar dvēseli, varēs kopā ar Kristu dzīvot mūžīgā priekā un godībā.

..kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. [Fil.3:21]

Uzdevums:

Piezīme: Kristīgā mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.