286. Kas ir kārdināšanas?


Kāds ir Dievs?


Dievs ir bezgalīgs un nemainīgs gars, kuram nav miesa kā mums.

Dievs ir Gars. [Jņ.4:24]

Liels ir tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība. [Ps.145:3]

“Jo Es esmu tas Kungs, un Es nepārveidojos.” [Mal.3:6]

Dievs ir:

1. Mūžīgs.

Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs! [Ps.90:2]

2. Visuresošs.

..Viņš nav tālu nevienam no mums. [Ap.d.17:27]

3. Viszinošs un visgudrs.

Dievs., zina visas lietas. [1.Jņ.3:20]

Nē! Viņā mīt gudrība un varens spēks, Viņam ir padoms un saprašana! [Īj.12:13]

4. Visvarens.

“Jo Dievam nekas nav neiespējams.” [Lk.1:37]

5. Svēts.

Tie [serafi] nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus: “Svēts, svēts, svēts ir tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!” [Jes.6:3]

6. Patiess.

Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu un nedarītu, vai Viņš ko sacītu, un tas nekļūtu īstenība? [4.Moz.23:19]

7. Taisns.

Viņš ir klintskalns, pilnīgs ir Viņa darbs, jo visi Viņa ceļi ir pareizi un patiesi; Dievs ir uzticams un bez viltus, Viņš ir taisns un patiess. [5.Moz.32:4]

8. Laipns, cilvēkus mīlošs, žēlsirdīgs un pacietīgs.

Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā. [Tit.3:4-5]

Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs, pacietīgs un pilns lēnības. [Ps.145:8]

Kristīgā mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.