37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?


Jūsu dziedinošais balzams no Gileādas

Mūsdienu medicīna ir radījusi zāles, kas dziedina gluži brīnumaini. Tomēr lielākie medicīnas eksperti ir vienisprātis, ka atsevišķiem augiem un citām dabiskām vielām piemīt dziednieciskas īpašības, kuras nevar izskaidrot pat ar vismodernākās tehnoloģijas palīdzību.

Jūsu dziedinošais balzams no Gileādas


Cilvēki, kas dzīvoja Bībeles laikos, arī uzskatīja, ka dažiem augiem piemīt brīnumainas dziednieciskas īpašības. Tā, piemēram, cilvēki uzskatīja, ka terebinte – koks, kas auga kalnainajā Gileādas apgabalā pie Jordānas, izdala brīnišķīgu dziedinošu balzamu. Tirgotāji, kuri nopirka un pārdeva verdzībā Jāzepu, tirgojās ar šo balzamu (1.Moz.37:25). Pravietis Jeremija piemin šo dziedinošo balzamu, kad viņš saka: “Vai tad nav vairs nekādu zāļu Gileādā? Jeb tur nav vairs arī neviena ārsta?” (Jer.8:22). Tāpat arī tad, kad viņš saka: “Ej un kāp Gileādā.. un meklē dziedināmo balzamu!” (Jer.46:11).

Cauri laikiem apspiestie un ievainotie ir meklējuši Dieva palīdzību un glābšanu, meklējot un taujājot pēc Viņa gluži kā pēc “balzama no Gileādas”.

Verdzības laikā Amerikā nēģeri guva spēku un mierinājumu dziesmā par Dieva vareno spēku, kurš ir kā “Gileādas balzams”. Viņi dziedāja:

  Dažkārt man nolaižas rokas
  Un šķiet, ka viss darbs ir velts,
  Bet Svētais Gars jau atkal
  Manu dvēseli atjauno.

  Ir vēl balzams Gileādā,
  Kas brūces dziedināt spēj,
  Ir vēl balzams Gileādā,
  Kas grēka vārdzinātu dvēseli glābj.

Šo brīnišķīgo spiričuelu vajadzētu dziedāt biežāk – gan publiski, gan vienatnē. Vārdi un melodija ar datora palīdzību pieejami visā pasaulē – interneta lapā.

Nešaubieties par Dieva vārda un Gara dziedinošo spēku, par Viņa garīgo “Gileādas balzamu”. Psalmu autors tieši un nepārprotami apliecina šo spēku: “Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus” (Ps. 107:20). Dievs ar savu šķīstījošo, dziedinošo, dzīvu darošo vārdu turpina dziedināt ļaudis visā pasaulē. Dievs žēlastībā dara to, ko jūs pats savā labā nevarat izdarīt – Viņš jūs dziedina garīgi ar atgriešanos no grēkiem ik dienas. Jums tā ir labā vēsts.

Tomēr jūs varētu teikt: “Kā es varu darīt ko tādu, ko es līdz galam nesaprotu un nespēju paveikt paša spēkiem?” Te būs Dieva atbilde – Dieva mūžīgais vārds sniedz garīgu dziedināšanu, gluži tāpat kā Viņa izsenis radītās dabiskās vielas brīnumaini dziedina jūsu miesu.

Tas nenozīmē, ka jums katru dienu būtu jādzīvo raizēs par to, kā ar grēknožēlu iegūt Dieva labvēlību, turklāt nespējot to izdarīt. Tāpat kā jūs lietojat dažādus pārtikas produktus un zāles, kas uztur jūs pie veselības, kaut arī jūs to iedarbību lāgā neizprotat, jūs arī ik dienas varat mielot savu dvēseli ar šķīstījošo un dzīvu darošo Dieva vārdu, paļaujoties uz Viņa apsolījumu, ka šis vārds jūs dziedinās, pat ja jūs īsti neizprotat, kā tas notiek. “Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus” (Ps.107:20).

Attiecībā uz Dievu daudz kas paliek noslēpums (1.Tim.3:16). Arī apustulis Pāvils saka: “Mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā.. kā rakstīts: ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl. – Mums Dievs to ir atklājis ar savu Garu, jo Gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus” (1.Kor.2:7-10).

Kā tas viss attiecas tieši uz jums un jūsu dzīvi? Jums nav vairs jādzīvo nemitīgā nemierā, cenšoties izpatikt Dievam ar pilnīgu paša paveiktu atgriešanos no grēkiem. Labā vēsts jums ir tā, ka, tāpat kā jūs dzerat zāles, kuras jūs brīnumainā un neizskaidrojamā veidā izdziedina, jūs arī ar paļāvību varat iet uz baznīcu un Bībeles stundām, apzinoties, ka Dievs jūsos radīs ikdienas grēknožēlu un atgriešanos.

Vēstules ebrejiem autors Jaunajā Derībā saka: “[Neatstāsim] savas sapulces” (Ebr.10:25). Tas ir, – nemitēsimies apmeklēt baznīcu, kur tiek sludināts un mācīts Dieva vārds. Visvarenais, brīnumus darošais Dieva dzīvā vārda spēks dos virzienu jūsu dzīvei. Šis vārds arī darbosies jūsos (1.Tes.2:13) tādā veidā, kā jūs pat nespējat iedomāties, ik dienas veicot jūsu dzīvē atgriešanās no grēkiem brīnumu.

Tāpēc, kad jūs dzirdat Jēzus vārdus: “Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Evaņģēliju” (Mk.1:15), necentieties to sasniegt saviem spēkiem. Tādā gadījumā jūs sagaida vilšanās. Piesauciet Dieva vārdu un Viņa Garu – šo brīnumaino, dziedinošo “Gileādas balzamu”. Tad savā jauniegūtajā grēknožēlas un atgriešanās dzīvē jūs ar prieku varēsiet teikt līdz ar Pāvilu: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Gal.2:20).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.