Ieskaties

4 komentāri par “Dieva svētie baušļi

 1. Šī dāgen frāgen ziņa ir pārāk virspusīga un “var samulsināt un attālināt no dzīvās ticības Jēzum.”

  Svētajos Rakstos atrodam norādes, ka:

  Bauslība ir pamats visiem likumiem,
  bauslība dod grēka atziņu,
  bauslība rāda Kristū izglābtajiem kā dzīvot.

  Bauslību piepildīt nav iespējams nevienam cilvēkam – kā tikai Kristum
  bauslības darbi nedod glābšanu no grēka, velna un mūžīgās nāves – to saņemam vienīgi ticībā Kristum,
  Bauslība ir mūsu paidagogos [vergs, kas ved bērnu un skolu], kas ved mūs pie Kristus.

 2. Tik ikdienā cilvēkiem manuprāt ir problēmas izprast kas IR Bauslība. Robčiks pareizi raksta, ka pa īstam Bauslību iepazīt var iepazīstot tās autoru. Jo daudz maldu ir cēlušies, kas Sinaja Bauslību ir ņēmuši burtiski un attiecinājuši to uz pestīšanu. Un ir tik pat daudz maldīgo, kas bauslību ir tā “izvarojuši”, ka pāri vairs paliek tikai čaula!
  Tamdēļ, Kristus pareizi saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt!

 3. Bauslība ir domāta tieši nekristīgajai pasaulei.
  Skatīt 1.Tim.1:9. “..atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem, negantiem un nesvētiem, tēva un mātes slepkavām, cilvēku kāvējiem,
  10 netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem” utt.

 4. vai draugs wrc grib sacīt, ka viņš ir taisns? ka viņš ir paklausīgs, dievbijīgs un svēts?

  wrc nebūt nav tēva un mātes slepkava, cilvēku kāvējs, netiklis, cilvēku nodevējs, melkis utt… ja tas ir tā, tad Jums, draugs, bauslību tiešām nevajag, tāpat kā pašu Pestītāju. [slimiem ārstu vajag ne veseliem]

  ar cieņu
  Jūsu e-minence

Atbildēt