40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?


Daudzi pārkāpj likumu, …bet kāpēc soda mani ?

Katram, kurš ienīst Dievu un nekaunīgi pārkāpj Dieva baušļus, draud Viņa neizbēgamais sods. Šis sods ir Dieva dusmība un neapžēlošana, laicīgā nāve un mūžīgā pazudināšana.


“Nolādēts, kas netur šīs bauslības vārdus un kas tos neizpilda!” – Un visa tauta lai saka: “Āmen!” [5.Moz.27:26]

Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā. [Rom.6:23]

Luters: “Tieši par tiem Dievs runā, kad Viņš saka: ‘kuri mani ienīst’, citiem vārdiem, kuri paliek savā lepnajā stūrgalvībā.”

Lasīt tālāk »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.