77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?



Tu redzi 10 Jūn 2009 arhīvu

Kādēļ jums ir tik svarīgi palikt Kristū

Izmantojot līdzību ar vīnakoku un tā zariem, Jēzus norāda uz ciešo, dzīvību dodošo vienību, kura pastāv starp Viņu un tiem, kurus Viņš aicinājis par Saviem mācekļiem.

Lasīt tālāk »



Trīsdesmit trešais vakara priekšlasījums

« Tēzes | Trīsdesmit otrais vakara priekšlasījums »

Mani draugi, pats par sevi saprotams, ka pirmais, kas nepieciešams teologam, ir pilnīgas, precīzas un skaidras zināšanas par atsevišķajām mācībām par Dieva atklāsmi. Būtu pretrunīgi dēvēt tādu cilvēku par teologu, kuram šādu zināšanu nav. Teologiem taču jābūt dvēseļu dziedniekiem. Miesas dziedniekam pirmām kārtām jābūt zināšanām par zālēm, kādas daba sniedz dažādu miesas kaišu ārstēšanai. Bet garīgās zāles jau nav nekas cits, kā mācības, ko Dievs atklājis mūsu pestīšanai.

Lasīt tālāk »


Luterāņi un katoļi ir vienojušies Evaņģēlija izpratnē?

Pašreiz, daudziem sāk šķist, ka šķelšanās, kas izveidojās XVI gadsimta reformācijas laikā, nu varētu tikt dziedināta un pārvarēta. Daudzu gadu garumā Romas katoļu un luterāņu teologi ir kopīgi strādājuši un radījuši vairākus dokumentus saistībā ar taisnošanas mācību.

Luterāņi un katoļi ir vienojušies Evaņģēlija izpratnē?

Lasīt tālāk »