302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?Tu redzi arhīvu par 2007.oktobris.g

K.E.Markvarts: Mezgla punkti [3.daļa]

Lasi 2.daļu

7. Baznīcas, kuras noraida vai pieļauj vienas vai abu šo luteriskās konfesijas mācību noliegumu, nav luteriskas baznīcas, lai kā arī tās sevi dēvētu.

Jāatceras, ka visa Konkordijas Formula ir vērsta pret pseido luterāņiem, kas nosliecas no Augsburgas ticības apliecības Romas vai kalvinisma virzienā. Formula sevī ietver arī nosodījumu tiem, kas izmanto “nabaga vienkāršos cilvēkus”, kuri “..savā vientiesībā diemžēl pieņēmuši visu to, kas ticis nosaukts Evaņģēlija vārdā un nav nācis no pāvestības. Mēs neesam pārstājuši liecināt pret tiem atklāti, visas kristietības priekšā, ka mums nav nekā kopīga ar viņu maldiem – vai to būtu daudz vai maz -, ka noraidām un nosodām tos visus kopā kā nepatiesus, ķecerīgus un pretējus svēto praviešu un apustuļu Rakstiem, kā arī mūsu kristīgajai, Dieva vārdā stingri pamatotajai Augsburgas ticības apliecībai.”[17]

Lasīt tālāk »Ceļojumu piezīmes II: Kad paveramies augšup!

Turpinot ieskatīties manās ceļojuma piezīmēs:

Lasīt tālāk »


Nomirt dabīgā nāvē

2007.gada 26.oktobrī plkst.7:30 e-firziķis dāvāja pasaulei sekojošu vēstījumu: “Mīļie! Cilvēks nevēlas mirt! Cilvēks baidās mirt! Bet vēl vairāk viņš nevēlas mirt traģiskā, nedabīgā nāvē!”

Lasīt tālāk »


Patiess Dievs [1.daļa]

Jēzu šīs zemes dzīves laikā tikai paši tuvākie Viņa mācekļi maz pamazām sāka ieraudzīt, izprast un atzīt Viņa dievišķumu. Lielākā ļaužu daļa vienkārši apmierinājās ar domu, ka Jēzus ir Dieva vīrs, līdzīgs Vecās Derības praviešiem, bet Jēzus reliģiskie pretinieki Viņu drīzāk uzskatīja par ļaunu garu apsēstu cilvēku vai pat paša sātana iemiesojumu nekā Dievu.

Lasīt tālāk »


Depeche Mode: Personal Jesus

Tevis privāts; tavs personīgais Jēzus

Lasīt tālāk »