259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?


Cilvēks kā cilvēks Dieva priekšā

Baznīcas rīcībā nav divu veidu baušļi, viens pasaulei un viens kristīgajai draudzei, bet gan tās bauslis ir Jēzū Kristū atklātais Dieva bauslis, ko tā pasludina visai pasaulei. Šo bausli pasludina baznīca, tad ja tā apliecina Jēzu Kristu kā savas draudzes un visas pasaules Kungu un Pestītāju un tādējādi aicina viņa kopībā.

Cilvēks kā cilvēks Dieva priekšā

Jēzus Kristus, mūžīgais Dēls pie Tēva mūžībā, tas nozīmē, ka nekas radītais nevar tikt iedomāts un aptverts savā būtībā bez Kristus, radības starpnieka.

Jēzus Kristus, cilvēktapušais Dievs, tas nozīmē, ka Dievs ir miesā pieņēmis visu cilvēcisko būtību, ka dievišķā būtība no šī brīža vairs nevar būt cita, kā vien cilvēka izskatā, ka Jēzū Kristū cilvēks ir atbrīvots Dieva priekšā patiešām būt cilvēkam. “Kristīgais” nav nekas ārpus cilvēciskā, bet tas vēlas būt iekš cilvēciskā. “Kristīgais” nav pašmērķis, bet tas mīt tajā, ka Dieva priekšā cilvēks drīkst un var dzīvot kā cilvēks.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.