Ieskaties

5 komentāri par “Boney M: Rivers Of Babylon

 1. Ha nemaz nebiju ieskatījies Bībelē (Ps.137)
  – – –
  Tāpēc tieši (m)ūsu dēļ
  Ciānu uzars kā tīrumu un
  Jeruzālemi pārvērtīs par drupu kaudzi, un
  šī nama kalns kļūs par mežainu augstieni! (Mih.3:12-12)

 2. Talyc, nu prieks, ka ieskatījies beidzot :) Turpii lasīt, Bībelē daudz kas pateikts, kas derīgs!

 3. nu, prieks, ka pat Mulderis spējis novērtēt šos jaukos, šokolādes krāsas dziedātājus
  kuri tik smalki prot (iz)ņirgāties par visiem balto rases “svētumiem”
  – – –
  lasi vien tu draudziņ savu Bībelīti (ko derīgu tur meklēdams)
  es savukārt pa youTube parakšos:
  – – –
  uo, atradu: Jūdu raudu dziesma pie Bābeles upēm:

  Pie Bābeles upēm – tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu.
  Savas cītaras mēs tur pakārām vītolos, jo mūsu gūsta uzraugi
  tur prasīja no mums dziesmas un mūsu nomācēji līksmību:
  “Dziediet mums kādu no savām Ciānas dziesmām!”

  Kā lai mēs dziedam Tā Kunga dziesmas svešā zemē?
  Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai nokalst man mana labā roka!
  Mana mēle lai pielīp pie aukslējām, ja es tevi nepieminētu,
  ja es neatzītu Jeruzālemi par savu augstāko prieku!

  Piemini, Kungs, Edoma bērniem
  Jeruzālemes nelaimes dienu, kad

  viņi teica: “Noārdiet, noārdiet to līdz pamatiem!”

  Bābeles meita, tu visu
  Bābeles iedzīvotāju kopa,
  tu postītāja!

  Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi!
  Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!

  – – –

  uo un vēl…
  Un es sacīju:

  “Uzklausiet taču jūs, Jēkaba nama galvenie, un
  jūs, Israēla nama vadoņi!

  Vai jums neklātos tiesu un taisnību zināt?
  Bet jūs ienīstat labo un mīlat ļauno;
  jūs dīrājat viņiem ādu nost no miesas un plēšat nost miesu no viņu kauliem,
  un aprijat manas tautas miesu, un, kad jūs viņas ādu būsit novilkuši no miesas,
  jūs salauzīsit arī viņas kaulus, sadalīsit viņu gabalos, liekot tos kā cepeti podā un vārot kā gaļu katlā.”

  Tādēļ, kad jūs, kaut arī skaļi kliegdami,
  piesauksit To Kungu, Viņš
  jūs neuzklausīs, bet aizsegs Savu vaigu jūsu priekšā, kā
  jūs to ar savu ļauno rīcību esat izpelnījušies.

  Tā saka Tas Kungs par praviešiem, kas maldina manu tautu: tie
  sludina mieru, kad tiem ir ko ēst, bet tur, kur viņiem neko nedod mutē, pret tiem viņi
  izsludina karu.

  Tādēļ lai klājas neziņas nakts
  pār jums bez kādas paredzēšanas, un lai
  pār jums mīt tumsa bez kādas nākamo lietu izmaņas; lai saule noriet
  pār šiem praviešiem, un lai pār viņiem aptumšojas diena.

  Tad redzētāji stāvēs nokaunējušies un zīlnieki, cerībās vīlušies, nosarks, un visi viņi
  paslēpsies savās bārdās, tādēļ ka Dievs neatbild.

  Bet es esmu Tā Kunga spēka un Gara pilns, pilns tiesas un varonīga stipruma,
  lai pasludinātu Jēkabam viņa uzticības laušanu un Israēlam viņa grēkus.
  Tādēļ uzklausiet jūs, Jēkaba nama galvenie, un jūs, Israēla nama vadoņi,
  jūs, kas nicināt taisnību un visu, kas taisns, apgriežat otrādi,
  jūs, kas ceļat Ciānu ar asinsizliešanu un Jeruzālemi ar netaisnību! Tās
  priekšnieki spriež tiesu par samaksu, tās
  priesteri māca tieslietas par atlīdzību, tās
  pravieši tulko likteni par naudu un turklāt paļaujas uz To Kungu un saka: “Vai tad Tas Kungs nav mūsu vidū?
  Mums ļaunums neuzies!” Tāpēc tieši

  jūsu dēļ Ciānu uzars kā tīrumu un Jeruzālemi pārvērtīs par drupu kaudzi, un
  šī nama kalns kļūs par mežainu augstieni!

 4. Viens, žēl, ka tik daudzos latviešos mīt rasisms, un starp citu, Jeruzālemi nopostīja 70.g.m.ē., ja kāds nezina;
  Otrs, es arī nebiju ieklausījies šajos vārdos, tagad tāds kā atklājums par dziesmu!

Atbildēt