27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?


Baptisti uzskata alu par velna dziru

Kāda baptistu draudze, cenšoties ierobežot alus lietošanu apkārtnē, vietējā laikrakstā ievietojusi brīdinošu reklāmu.

Baptisti uzskata alu par velna dziru


Pārlieku dedzīgie baptisti uzskata alu par velna dziru un ar desmit Svēto Rakstu vietu interpretācijām mēģinājusi atturēt lasītājus no apreibinošo dzērienu lietošanas.

ASV Teksasas štatā esošā Kanjonas Cerības enkura baptistu draudze pārstāvji iegādājusies avīzē laukumu, kur mudina ikvienu būt skaidrā prātā [1.Pēt.5:8], jo nedz pats Jēzus [Mt.26:29], nedz Jānis Kristītājs [Lk.1:15] un Viņa apustuļi [Ap.d.2:13] neesot lietojuši grādīgos dzērienus.

Bez tam Bībelē atspoguļoti vairāki alkohola reibumā paveiktie piemēri, kuros iesaistītie piedzērušies bija: nodevušies negantiem dzimumsakariem [1.Moz.19:30-38], pazaudējuši savu valdījumu [Jes.28:1-8], zaudējuši cīņā ar vājākiem pretspēkiem [1.Ķēn.20:12-21], kā arī pieminēta nodzeršanās līdz nāvei [1.Sam.25:36-38].

Noslēgumā citēta Joēla grāmata [4:3]: “..un pārdevušas Manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzērušas.” Un Amosa grāmata [2:8]: “..un dzer vīnu, kas iegūts par grēku nožēlnieku soda naudām, sava Dieva namā!”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.