338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?Tu redzi Georgs Mancelis arhīvu

Lūgšana divdesmit ceturtajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Ak, Kungs, mūsu Dievs, lieli ir tavi brīnumi, ko Tu mums parādi! Neviens nelīdzinās tev. To mēs gribam pasludināt un izsacīt! Neskaitāmi ir tavi brīnumi.

tavi brīnumi

Lasīt tālāk »Lūgšana divdesmit trešajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Dievs, Visuvarenais pasaules valdniek! Mēs visi esam zem tavām kājām – bagātie un nabagie, augstie un zemie.

pasaules valdniek

Lasīt tālāk »


Lūgšana divdesmit otrajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Kungs, Stiprais Dievs, žēlīgais, sirdsmīļais un lēnprātīgais, un liels labdarībā un patiesībā, turošais labprātību pret daudziem tūkstošiem, piedodošais noziegumus, pārkāpumus un grēkus!

piedod

Lasīt tālāk »


Lūgšana divdesmit pimajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Lēnprātīgais, mīļais, žēlīgais Dievs! Tu zini kādi nabaga vāji cilvēki mēs esam un cik mums ir grūti tev ticēt un kalpot.

vāji cilvēki mētati dzīves jūrā

Lasīt tālāk »


Lūgšana divdesmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Žēlīgais un taisnais Dievs, mūsu vislielākā laime ir saņemt tavu žēlastību, un lielākā nelaime ir lielākie grēki – tavas žēlastības izsmiešana. Kas ir cilvēks, ak Dievs, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu cel tik augstā godā?

saņemt Dieva žēlastību

Lasīt tālāk »