346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?Tu redzi Georgs Mancelis arhīvu

Lūgšana deviņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Mūžīgais Dievs, cik brīnišķi ir tavi darbi, ko Tu dari cilvēku bērniem. Tu uzlūko mūsu vājo miesu un grēkiem apgrūtināto dvēseli. Tu apžēlojies par bēdīgo, kas ticis tevi piesauc. Tu esi mums žēlīgs pret velna skaudību un nenovēlību. Tu piedod visus mūsu grēkus un dziedē visas mūsu kaites.

grēki piedoti apžēlojies par bēdīgo

Lasīt tālāk »Lūgšana astoņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Ak, Dievs un Kungs! Cik lielā neziņā dzīvo daudz ļaudis šajā pasaulē!

nespēks neziņā

Lasīt tālāk »


Lūgšana septiņpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Jēzu! Mums jābrīnās par lielo mīlestību, kas tev ir uz nabaga grēciniekiem.

Dievs paraāda savu mīlestību pret nabaga grēciniekie

Lasīt tālāk »


Lūgšana sešpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Kungs, Mūžīgais Dievs! Tavās rokās stāv dzīvība un nāve.

modini

Lasīt tālāk »


Lūgšana piecpadsmitajā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Visspēcīgais, Visgudrākais žēlīgais Dievs un Debesu Tēvs! Mēs slavēja tavu saprašanu, kas jau no jaunības mūs it tēvišķi par mums gādājusi.

Visspēcīgais

Lasīt tālāk »