309. Kas dod kristībai glābjošu spēku?Tu redzi e-firziķis arhīvu

Kur pazudis viens no četriem LELB bīskapiem?

Vējiem un sniegiem spītējot arhibīskaps Jānis jau gadiem ilgi cenšas labot pagātnes “kļūdas” Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Jāatzīst, ka tas viņam diemžēl izdodas. Jā, diemžēl, jo e-fiziķis +Jāņa centienus neapsveic to zināmās specifikas dēļ. Tās gan ir e-firziķa personīgās domas.

Lasīt tālāk »Diskusijas strupceļš

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Nupat krustiņš izskaidroja, kura rindkopa kāda KLB mācītāja rakstā viņam lika izdarīt secinājumus par sinerģismu KLB, tādēļ tagad Gundars viņam atbildēs. Gribas cerēt, ka šis jautājums būs atrisināts, ja vien krustiņš ļausies pārliecināties kaut vienā jautājumā un liksies mierā. Kaut arī ļoti iespējams viņš apriori to noraidīs un nevēlēsies pierunāties. Diskutētāji tiek arī līdz viensievības jautājuma praktiskākai apspriešanai, jo krustiņš savā selektīvajā LELB sadraudzībā jeb draugu lokā jeb konservatīvā LELB spārna vienā spalvā nepazīst nevienu, kas būtu šķīries un precējies otrreiz. Šoreiz īpaši aizdomājos, vai diskusiju strupecļā noved stūrgalvība vai arī dialoga neiespējamība kā tāda?

Lasīt tālāk »


Vai piedērēt heterodoksām reliģiskām kopībām?

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Nu jau kungiem sāk iet karstāk un karstāk, gluži kā pirtī ejot – garu, garu uzmet garu… . Šobrīd krustiņš, kurš pieder LELB, sevi pozicionē kā cilvēku no malas, imūnu un abstrahētu no notiekošā LELB, kurš ar prieku ņem visu Dieva doto “labo” kā no LELB, tā no KLB. No KLB gan viņu iepriecina vienīgi drukātais materiāls, jo citādā ziņā tur esot mācības un prakses nesaskaņa un agrāk diskusijā pārmestais sinerģisms, ar ko viņš iespējams domā pārliecību, ka pareizas ticības apliecināšana vai piederība pareizu ticību apliecinošai baznīcai ir darbs, ar kuru cilvēks mēģina līdzdarboties pestīšanā. Tas tiešām ir ļoti interesants apgalvojums, jo tad jau jebkurš centies pēc mācības šķīstības varētu tikt noraidīts kā Mt.7:21 minētie centieni.

Lasīt tālāk »


Principiālas atšķirības meklējumos

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Centīgam lasītājam vēlos paskaidrot, ka draudzi vai baznīcu jāmeklē, nevis pēc tā, vai tajā ir vai nav maldu, bet gan – kāda ir tās attieksme pret maldiem, proti, vai tā noraida maldus, vai arī pacieš tos. Bet LELB loceklis nerunā par LELB kopumā, bet apgalvo, ka viņa draudzē viss ir kārtībā. (Protams, toreiz viņš vēl nezināja, kādas briesmu lietas viņam nāksies tajā piedzīvot. Tādēļ precīzāk jāsaka, ka tur viss ir labi nomaskēts.) Diskusija nedaudz iestrēga, jo krustiņu apvainoja kāda viena diskutanta “rupjie” izteicieni, un otra personīgās domas par LELB.

Lasīt tālāk »


Kas KLB atšķir no LELB?

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Šī diskusija, draugi, šobrīd ir interesanta nevien ar to, ka pēc 10 gadiem tika aktualizēta KLB un LELB atšķirtība, bet arī ar to, ka LELB pozīciju aizstāv jaunās paaudzes teologs, kurš, ignorējot daudz faktus, LELB redz kā to, kam tai, kā luterisma vārda nesējai, jābūt, nevis kā to, kas tā faktiski ir. Tas arī ir svarīgais jautājums: Vai piederēt baznīcai, kura it kā “top”, bet faktiski (kā arī liecina pēdējie notikumi) maldās.

Lasīt tālāk »