268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu "mūsu"?


Atgriezts cilvēks nav gluži tas pats, kas jauns cilvēks

Kas ir tas, kas ar atgriešanos tiek pārvērsts cilvēka dzīvē?

atgriezts cilvēks nav gluži tas pats, kas jauns cilvēks


Tas, pirmkārt, ir viņa stāvoklis Dieva priekšā. Iepriekš tas bija pakļauts bauslībai un dusmībai. Bet nu tas ir Dieva bērns, kas atrodas žēlastībā.

Tālāk mainījusies ir viņa attieksme pret pasauli. Iepriekš šī pasaule bija viņa dzīve un viņa dievs. Pasaules prieki bija viņa prieki. Viņš bijās no pasaules tiesas un meklēja pasaules godu. Viņš nebaidījās no Dieva, bet bijās vienīgi no kauna un nelaimēm. Tagad tas gan dzīvo šai pasaulē, bet vienlaikus nav no šīs pasaules. Viņš ir ieguvis citu vērtību mēru un citu mērķi. Varbūt daudzviet, kur iepriekš viņš juties kā mājās, tagad ir sācis justies kā svešinieks, bet vienlaikus viņš ir ieguvis jaunas mājas Kristus baznīcā un jaunu pilsonību debesīs.

Taču nepārvērsts ir palicis vecais cilvēks. Miesa ir tā pati, kas agrāk. Tā nedz spēj, nedz grib pakļauties Dievam. Dienu no dienas tā ir jāspiež zemoties Dieva priekšā. Atgriezts cilvēks nav gluži tas pats, kas jauns cilvēks.

Atgrieztam cilvēkam vēl joprojām ir palicis vecais cilvēks. Viņā ir jaunais cilvēks, kas dzīvo Kristū, taču viņš vēl nav pilnīgs noteicējs. Viņam ik dienas ir jāizcīna cīņa ar veco cilvēku. Tāpēc nevajadzētu pārspīlēt pārvērtības cilvēkā, kurš atgriežas. Atgriešanās nenozīmē, ka vienreiz par visām reizēm ir pienācis gals grēkiem, kritieniem, kārdinājumiem, nepatikai pret Dieva vārdu un mazdūšībai, apliecinot ticību. Ar šādām lietām kristietim jācīnās visu savu dzīvi.

Katrā ziņā Kristus aizvien vairāk ir mūsos, bet, kamēr vien mēs dzīvosim virs zemes, cīņa ar grēcīgo miesu nebeigsies. Tas nemaina faktu, ka dzīvojam pastāvīgā Dieva žēlastībā un visu laiku esam Dieva bērni caur ticību Jēzum. Ne jau sava progresa un sasniegumu dēļ mēs saņemam grēku piedošanu. Piedošana mums ir Kristus iemantota, un to mēs saņemam ticībā, lai cik vāja un cīņas pilna tā būtu. Kristīgu cilvēku svētdarīšanā un viņu garīgajā briedumā var būt bezgalīgi daudz dažādu pakāpju. Bet žēlastība vienmēr ir tā pati. Kristus taisnība ir viena, un tajā visi ir līdzdalīgi caur ticību.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.