42. Kas ir svētīšana?


Kas ir svētā pilsēta?

Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem.” [Atkl.21:2-3]

Kas ir svētā pilsēta?


Reiz daži kristīgi draugi sprieda par mūsu laikmeta garīgo ainu. Viņi aplūkoja situācijas tumšās un gaišās puses, taču pamazām sarunas kļuva pesimistikas. Tad viens no viņiem teica: “Par spīti mūsu vēstures neizprotamībai beigas tomēr būs labas.”

Vīrs runāja par Dieva baznīcas likteni pasaulē, kas ne vienmēr ir vienkāršs un saprotams. Viņš teica, ka virs zemes Dieva baznīcai neizbēgami būs jācieš bēdas, tomēr, neskatoties ne uz ko, Dieva tautas vēsture beigsies uz pozitīvas nots.

Apstiprinājumu tam mēs atrodam Jāņa atklāsmes grāmatā. Tā ir ļoti aizkustinoša grāmata, kur redzam gan Dieva dusmu spriedumu par atkritušo cilvēci, gan pretestību un vajāšanas pret ticīgiem, gan politiskus un pseidogarīgus spēkus, kas tirāniski valda pār cilvēci. Taču galu galā tuvojas pēdējā lielā tiesa, kas uz mūžīgiem laikiem atšķirs ļaunos un pazudušos no kristiešiem, kuru vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā.

Jāņa atklāsmes grāmatas beigās lasām, ka apustulis Jānis redzēja svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. Un spēcīga balss sludināja, ka tagad Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem – Viņš būs viņu Dievs un mājos pie tiem.

Kas ir svētā pilsēta, jaunā Jeruzāleme, kas nokāpj no debesīm? Tā ir glābšana un svētlaime, kas nāk no Dieva. Cilvēki ir velti pūlējušies un šķieduši spēkus, lai šajā pasaulē celtu visvisādus “Bābeles torņus”, kas sniedzas debesīs. Taču pestīšana nāk vienīgi no Dieva, un svētlaime ir Viņa dāvana.

Dievs mājos pie Saviem ļaudīm, – tāds ir mērķis, uz kuru Viņš ved Savu tautu.

Cik brīnišķīgas un mierinošas ir šādas ticības domas, kad mūsu dzīvē samilzt problēmas un grūtības! Cik iepriecinoša ir ticības atziņa, ka, neskatoties uz mūsu vājībām, visai drīz šīs lietas tiks piepildītas! Un galu galā viss beigsies labi.

Kas paļaujas uz Jēzu, patiesi nepaliks kaunā.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.