177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Vienīgi Jēzus Kristus dēļ

“Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti” [Jes.53:5]

Vienīgi Jēzus Kristus dēļ

Mēs ilgojamies pēc sirsnīgas mīlestības, kas ir gatava uzupurēties. Ja mēs to piedzīvojam šajā posta pilnajā pasaulē, tā mūs patiesi satriec. Mēs, kristieši, bieži ļoti vāji atspoguļojam Kristus mīlestību. Tieši tādēļ, mums to nevajag meklēt vienam pie otra, bet nepastarpināti saņemt mūžīgo Mīlestību, kas ir pats Kristus. Tad mēs aptversim, ka mūsu glābšana ir vienīgi Viņā.

“Viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem… Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts.” [Jes.52:14; 53:5] “Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” [Rom.5:8] “Viens ir miris par visiem.” [2.Kor.5:15] “Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” [53:5] “Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu.” [Gal.3:13]

Tā Bībele apraksta Dieva Dēla vietniecisko ciešanu upuri mūsu dēļ.

Tagad izvērtēsim savu dzīvi.

Apdomājiet, cik gan daudz ļaunuma mēs esam paveikuši Dieva priekšā. Vai tu vari iedomāties, ka Dievs tieši tevi iemīlējis Kristū, un tevis dēļ sūtījis savu Dēlu? Ja mēs patiesi apzināmies savu grēku smagumu, tad par Dieva mīlestību mēs varam vienīgi brīnīties. Tieši manas vainas dēļ ir upurēts Dieva Dēls. Vai tad šāda mīlestība mūs nepievelk kā magnēts? Redzi, Viņa sirds siltums kausē mūsu ledus sirdis. Brīnišķīgi ir paļauties uz Viņu!

Kristus vietnieciskās ciešanas liek mums kaunēties par pašu pūlēm. Vienīgais pamats mūsu glābšanai – tas ir Kristus. “Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.” [1.Kor.3:11] “Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” [Rom.3:23-24]

Mūsu grēku piedošana ir iespējama tikai un vienīgi Jēzus Kristus upura dēļ.

Ja mēs savas pestīšanas pamatu meklējam paši sevī, mēs pievilsimies. Ja mūsu nams būs celts uz Kristus klints, mēs būsim drošībā mūžīgi.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.