107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?Tu redzi arhīvu par melīgums

Pravietojums par zvēra zīmi

Ar savu melīgumu un pievilšanas spēku Antikrists pamazām panāk, ka tiek atjaunota pirmā zvēra vara – uzcelts un darīts dzīvs “pirmā zvēra tēls” jeb tiek atjaunota Romas impērija tās zudušajā varenībā (Atkl.13:12-15).

pravietojums par zvēra zīmi

Lasīt tālāk »