194. Kā Kristus atpestīja tevi no nāves?Tu redzi arhīvu par Martins Francmans

Jaunā Derība liecina par Jēzu

Jaunās Derības grāmatas nav laikmeta hronika. Tās drīzāk būtu uzskatāmas par aizraujošu liecību, kā Kristus ar Sava dzīvā un spēcinošā Vārda palīdzību izveidoja Savu baznīcu, vienlaikus satriecot Sātanu. Tādēļ arī Jaunās Derības centrā atrodas Jēzus, miesā nākušais Vārds: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jņ. 1:14), Jēzus, kurš “sagrauj un izposta” sātana valstību un “uzceļ un dēsta” Savu baznīcu (Jer. 1:10). “Es esmu nomodā par Savu Vārdu,” saka Jēzus, “lai tas piepildītos” (Jer. 1:12).

Jaunā Derība liecina par Jēzu

Lasīt tālāk »Skatījums uz Dieva vārdu

Visos gadsimtos kristieši ir centušies pilnībā aptvert, ko nozīmē tas, ka Dieva vārds ir dzīvs, tāpat arī izprast saikni starp rakstīto vārdu un Jēzu – iemiesoto Vārdu. Piedāvājam jums divu cienījamu ticības vīru skatījumu uz šiem būtiskajiem jautājumiem.

Skatījums uz Dieva vārdu

Lasīt tālāk »


Dieva vārds ir Svētā Gara spēks

Bībeles pētnieks Martins Francmans komentārā par Vēstuli romiešiem norāda, ka mums jāpatur prātā Svētā Gara varenība un radošais spēks. Francmans atgādina, ka Gars:

Dieva vārds ir Svētā Gara spēks

Lasīt tālāk »