316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Kristus otrā atnākšana

Advents – ko tas nozīmē?

Jaunajā Derībā grieķu vārds παρουσία [parousia] nozīmē klātiene jeb atnākšana.

Advents - ko tas nozīmē?

Lasīt tālāk »Par Tūkstošgadu valstību

Viena no svarīgākajām kristīgajām mācībām ir mācība par Kristus Otro atnākšanu. Bībele skaidri apliecina, ka mūsu Kungs atnāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos un nodibinās Savu mūžīgo godības Valstību. Mācība par Kristus otro atnākšanu sniedz kristietim daudz prieka un gaišu cerību visās viņa šīs dzīves cīņās un ciešanās.

par Tūkstošgadu valstību

Lasīt tālāk »


« 1  2