239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?Tu redzi arhīvu par Kristus draudze

Par kopību

Baznīcā Dievs ir devis sadraudzi un brālībai piekodinājis, lai visi tās locekļi turas kopā, kā Rakstos ir sacīts: Vai tam cilvēkam, kas ir viens pats! Kad viņš krīt, nav neviena, kas tam palīdzētu piecelties.

Par kopību

Lasīt tālāk »Kurš ir Tavs likumīgais vīrs?

Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, Tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam! [Rom.7:4]

Kurš ir Tavs likumīgais vīrs?

Lasīt tālāk »


Dažādi skata punkti uz ticības lietām

Ticības noslēpums. Viņš pasaulīgajam cilvēkam paliek nezināms un neatklāts.

Dažādi skata punkti uz ticības lietām Ticības noslēpums. Viņš pasaulīgajam cilvēkam paliek nezināms un neatklāts.

Lasīt tālāk »


Kristus, sieva un vīrs

Jaunā Derība māca, ka vīram jāmīl sava sieva tā, kā Kristus mīl savu draudzi. Tas rāda, ka Viņa mīlestība ir kaut kas vairāk nekā parasta iemīlēšanās. Parasta iemīlēšanās pastāv tik ilgi, kamēr ir redzams “iemesls” mīlēt. Kristum nav nekāda “iemesla” mīlēt savu draudzi. Viņš mūs mīl ar mūžīgu mīlestību, ko mēs neesam pelnījuši. Tā vīram būtu jāmīl sava sieva, neņemot vērā ne kļūdas, ne vājības, kas, protams, viņai piemīt (tieši tāpat kā viņam pašam!) Ar laulības svētību Dievs viņam ir devis tieši šo sievieti, lai viņš rūpētos par to maigi un mīloši, to apskautu un dāvātu viņai tādu mīlestību, kādu vien cilvēks var parādīt otram.

Lasīt tālāk »


Baznīca īstā nozīmē

Domājot par to, kas kristiešu labajos darbos Dieva žēlastības dēļ patiesi ir labs, vienmēr vajag arī atcerēties, ka luteriskā ticība pavisam noteikti māca par algu, ko Dieva priekšā nopelnām ar saviem labajiem darbiem:

“Te ir kaut kas vēl jāsaka arī par algu un nopelniem. Mēs mācām, ka par ticīgo darbiem ir nolikts un solīts atalgojums. Mēs mācām, ka labie darbi pelna atalgojumu, bet ne grēku piedošanu, žēlastību vai attaisnošanu (jo šīs lietas saņemamas tikai ar ticību), bet ir citas algas, miesīgas un garīgas, šinī dzīvē un pēc šīs dzīves, kā Pāvils saka: “Katrs dabūs savu algu pēc sava darba.” [1.Kor.3:8] Tātad būs dažāda alga par dažādiem darbiem.”

Baznīca īstā nozīmē

Lasīt tālāk »