293. Kas ir sakraments?Tu redzi arhīvu par grēka vergs

Kā kalpi mēs esam?

“No grēka atsvabināti, kalpoja taisnībai.” [Rom.6:18]

Kā kalpi mēs esam?

Lasīt tālāk »Kāda ir īsta brīvība

Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt Viņam: “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus”. [Jņ.8:31-32]

Kāda ir īsta brīvība

Lasīt tālāk »


Kas mēs esam?

“Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās; Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.”" [Jņ.8:34-36]

kas mēs esam

Lasīt tālāk »


Vai jūs esat vergs?

Pirms dažiem gadiem pasaules ziņu dienesti vēstīja, ka Āfrikā ir ģimenes, kuras jau tik daudzās paaudzēs dzīvo verdzībā, ka pat neapzinās to, ka viņi ir vergi. Verdzība šiem cilvēkiem šķiet dabiska.

Vai jūs esat vergs?

Lasīt tālāk »