307. Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?Tu redzi arhīvu par Erasms

Lutera darbs “Par gribas verdzību”

Ir grūti pieņemt to, ka cilvēks šajā pasaulē piedzimst kā paverdzināts un samaitāts grēcinieks. Pavisam dabiski ir iedomāties, ka cilvēks dzīvo kādā garīgi neitrālā teritorijā – drošā attālumā gan no Dieva, gan no velna – un var brīvi pievērsties vienam vai otram vai arī palikt neitrāls. Ir dabiski domāt, ka cilvēks pats ir galvenā darbojošā persona savā pestīšanā un ka tikumi, pareiza izvēle un rīcība pietuvina Dievam.

Lutera darbs “Par gribas verdzību”

Lasīt tālāk »Cilvēka brīvā griba

Kur tad ir mūsu brīvā griba? Daudzi ir vaicājuši, kāpēc Mārtiņš Luters tik asi vērsās pret Roterdamas Erasma mācību par brīvo gribu. Tam ir nopietns pamatojums: ja Kristus būtu par mums miris kaut vai simts reižu un mums to brīnišķīgi pasludinājis, tomēr to visu varētu padarīt neauglīgu un pazaudēt ar vienu aplamību, proti, pieņemot, ka mēs paši spējam darīt to labo, ko vēlamies.

cilvēka brīvā griba

Lasīt tālāk »


Par nebrīvo gribu

“Svētais Gars nav nekāds skeptiķis, Viņš mūsu sirdīs nav ierakstījis nedz šaubas, nedz arī kādus subjektīvus uzskatus, bet gan saistošus izteikumus, kas ir drošāki un nesatricināmāki nekā pati dzīve un visa pieredze.”

par nebrīvo gribu

Lasīt tālāk »


Cilvēka atbildība

Atšķirībā no eņģeļiem, kam piemita pilnīga garīga brīvība, cilvēka brīvība ir atkarīga no apkārtējās pasaules iespaidiem. Mēģinot to aprakstīt līdzības veidā jāsaka, ka cilvēks nekad nav ģenerālis, bet ierindnieks. Cilvēka rīcība tādēļ vienmēr ir atkarīga no kāda augstāka spēka, kas valda pār mums. Šā iemesla dēļ cilvēks var būt pagrimis vai taisnīgs daudz lielākā mērā, nekā tas ir atkarīgs no viņa dabiskajām spējām.

cilvēka atbildība

Lasīt tālāk »


Cilvēka griba.. vai Dieva griba?

Vatikāns 1521.gadā pieprasīja, lai Mārtiņš Luters atsakās no savas mācības. Viņš noraidīja šo prasību. “Te es stāvu”, viņš teica, “un citādi es nevaru!” Nesekmīgajos mēģinājumos apklusināt Luteru Vatikāns un tā atbalstītāji mudināja tā laika Eiropas gudrāko prātu Roterdamas Erasmu [1466–1536] diskusijā stāties pretī Luteram, lai viņu uzveiktu.

Cilvēka griba.. vai Dieva griba

Lasīt tālāk »