212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?Tu redzi arhīvu par Dieva darbs

Patiesais kristības mērķis

Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. (Rom.6:3-4)

Patiesais kristības mērķis

Lasīt tālāk »Vārds piešķir spēku Kristībai

Dieva vārdā teikts, ka Viņš ienāk jūsos ar Savu vārdu (Jņ.14:23; 15:7). Kristus ienāk jūsos vienkārši ar pasludināto, mācīto un Bībelē lasīto Dieva vārdu. Bez tam Dievs Savam vārdam ir arī pievienojis dažus īpašus līdzekļus, lai veiktu Savus brīnumus. Kristus ar Viņa dzīvā vārda sludināšanu un mācīšanu ne vien ienāk jūsu ausīs, bet arī ir savienojis Dieva vārdu ar ūdeni un ienāk jūsos ar šo ūdeni. Kristība ir Dieva vārds, savienots ar ūdeni.

Vārds piešķir spēku Kristībai

Lasīt tālāk »


Dievs jūs atjauno ik dienas

Dievs galvenokārt izmanto divus procesus, lai aizsāktu un uzturētu dzīvību uz zemes un lai zemi “apaugļotu un tērptu zaļumā” (Jes.55:10). Ar sniega un lietus palīdzību Viņš zemi apūdeņo, lai “tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam” (Jes.55:10). Ar iztvaikošanas palīdzību Dievs atkal savāc ūdeni mākoņos, lai Viņš no jauna varētu laistīt zemi. Ja nebūtu šī nemitīgā ūdens riņķošanas cikla, viss nokalstu un visa radība ietu bojā.

Dievs jūs atjauno ik dienas

Lasīt tālāk »


Vai esat drošs, ka jums nav, ko nožēlot?

Slavenajā krievu gleznotāja Iļjas Repina gleznā Atteikšanās no grēksūdzes cietumnieks saka priesterim, kurš tur rokā krucifiksu: “Nē, man nav vajadzīga jūsu palīdzība.” Nocietinātais cietumnieks nejūt vajadzību pēc piedošanas, jo viņš uzskata, ka neko ļaunu nav darījis.

Vai esat drošs, ka jums nav, ko nožēlot?

Lasīt tālāk »


Svētā Gara spēkā

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā. [Rom.15:13]

Lasīt tālāk »