71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?Tu redzi arhīvu par Augšāmcelšanās vēsts

Mirušā kunga pakalpiņi

Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. [1.Kor.15:14-17]

kur ir mirušā kunga pakalpiņi

Lasīt tālāk »Dievs vēlas lai nāve tiktu uzvarēta

Raugoties uz nāvi, mēs nevaram fatāli teikt: “Dievs to grib”, mums jāpiebilst cits teikums: “Dievs to nevēlas”.

Lasīt tālāk »


Iekrāso Lieldienu prieku

Iekrāso Lieldienu prieku ar krītu – Uzzīmē tēlu, kurš augšām ir celts!
Vai arī priecājies ticīgs ik rītu, Ka tavas sirds grēka akmens ir velts!

Lasīt tālāk »


Zudušas visas cerības?

“Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu” (Lk.23:46), skaļi lūdz Jēzus. “Viss piepildīts”, Viņš nokar savu galvu un mirst. (Jņ.19:30).

Jēzus pie krusta Golgātā - zudušas visas cerības

Lasīt tālāk »


Kristīgā augšāmcelšanās cerība

Atšķirībā no citām austrumu reliģijām ticība Vecajā Derībā nav atbrīvošanās reliģija. Taču tagad kristietība vienmēr tiek apzīmēta kā atbrīvošanas reliģija.

Kristīgā augšāmcelšanās cerība

Lasīt tālāk »