254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par asins-liecinieks

Uzdevums rakstīt

Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās, Valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam: “To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti septiņām draudzēm: Efezā, Smirnā, Pergamā, Tīatīrā, Sardos, Filadelfijā un Lāodikejā.” (Atkl.1:9–11)

Uzdevums rakstīt

Lasīt tālāk »Būsim modri un neaizliegsim Jēzu

Bet Pēteris sēdēja priekšnamā. Un pie viņa pienāca kalpone un sacīja: “Tu arīdzan biji ar Jēzu Galilieti.” Bet viņš liedzās visu priekšā, sacīdams: “Es nesaprotu, ko tu runā.” [Mt.26:69-70]

Būsim modri un neaizliegsim Jēzu

Lasīt tālāk »