245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?Tu redzi arhīvu par antikristīgā mācība

Tikšanās Romas katoļu debesīs

Šķiet visa pasaule ar pietāti tā vien gaida arvien ko jaunu no Romas pāvesta, it kā viņš tiešām būtu viņu dieva vietnieks zemes virsū.

Tikšanās Romas katoļu debesīs

Lasīt tālāk »Par garīdznieku ordināciju

Aicinātu mācītāju ordinēšana nav dievišķs iestādījums jeb pavēle, bet gan baznīcas rituāls, jo, lai arī tas ir minēts Ap.d.14:23, Rakstos tas nav pavēlēts. Tādēļ ordināciju mēs pamatoti klasificējam kā adiaforu un apstiprinām, ka par mācītāju kļūst nevis pateicoties ordinācijai, bet gan aicinājumam.

Lasīt tālāk »


Cīņa pret patērētāju ideoloģiju

Dievs ar mums cilvēkiem negrib citādi darboties kā vienīgi ar savu ārējo vārdu un sakaramentu. Iepretī šai ticības patiesībai Baznīcas ticības apliecības atklāj arī baismīgo reliģiskas pievilšanas spēku – Taču viss kas bez šī vārda un sakramenta tiek daudzināts par labu ir velns! Mūsdienās šāda reliģija bez Dieva vārda ir kļuvusi ļoti populāra.

Jānis Vanags cīnās pret patērētāju ideoloģiju

Lasīt tālāk »