129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?Tu redzi arhīvu par 22. psalms

22. psalms kā Mesijas ciešanu izskaidrojums

Psalmi bieži apraksta dievbijīgu cilvēku ciešanas kā daļu no “Dieva valstības dzemdību sāpēm”. Saistībā ar Dāvidu tās bieži izskaidro kā “mesiāniskās dzemdību sāpes”. Tā Targums izskaidro 20. psalmu, kura sākumā ir runa par “bēdu laiku” un 7. pantā ir teikts, ka “Tas Kungs palīdz Savam svaidītajam”. Tāpat mēs redzējām, ka Targums 21. psalma kontekstā runā par Mesiju un Midrash pievieno diskusiju par viņa “kroni” un purpura tērpu.

22. psalms kā Mesijas ciešanu izskaidrojums

Lasīt tālāk »Jēzus brāļi

Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, labpatikās, ka, ievedot godībā daudzus dēlus, Viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena; un tādēļ viņš nekaunas saukt tos brāļiem, sacīdams: es pasludināšu Tavu Vārdu brāļu vidū, es dziedāšu Tev slavu draudzē. [Ebr.2:10-12]

Jēzus brāļi

Lasīt tālāk »