182. Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?


Svētas dzīves dziņa

“Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu.” [Ebr.12:14]

Svētas dzīves dziņa


Glābšana ir dota žēlastībā vienīgi Jēzus nopelna dēļ. Evaņģēlijs aicina visus grēciniekus nākt un saņemt pestīšanas dāvanu par velti un bez maksas [Jes.55:1]. Bībelē nav skaidrākas vēstis par šo: “No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana” [Ef.2:8].

Bet ko nozīmē Vēstules ebrejiem vārdi, ka bez svētas dzīves neviens neredzēs To Kungu? Vai mēs jau pirms nonākšanas Debesu mājās spējam kļūt brīvi no grēka?

- Nē, nespējam. Atcerieties, arī noziedznieks, kas blakus Jēzum bija piesists krustā, nonāca ar Jēzu paradīzē, neraugoties uz savu briesmīgo dzīvi.

Doma ir skaidra: neiedomājies, ka Dieva žēlastība ļauj mums dzīvot pēc pašu vēlmēm, kārībām un patikas.

- Mūsu jaunajai dzīvei ir jābūt svētdzīvei, kas mūsos piedzima un sāka augt, kad nācām pie ticības. Jaunajai dzīvei jārit saskaņā ar ticības likumībām. Bet kristīgas dzīves pamats allaž ir Dieva žēlastība, par kuru Jēzus mūsu labā ir dārgi samaksājis.

Kristīgas dzīves mēraukla allaž ir Dieva vārds, kas atklāj Viņa nodomu mūsu dzīvē. Dieva desmit baušļi ir skaidri un joprojām attiecas uz ikvienu no mums.

- Tāpēc atkal un atkal atkārto baušļu skaidrojumu katehismā!

Šodien mēs dzīvojam garīga apjukuma laikmetā. Viens no mūsdienu lielākajiem draudiem ir tas, ka tā sauktie kristieši nostumj baušļus pie malas un kristīgai dzīvei izvirza citas normas. Piemēram, Dieva vārdi par laulību vairs netiek ņemti vērā. Tiek atmesti Bībeles mudinājumi uz tīru un svētu dzīvi. Laikraksti un grāmatas popularizē lietas, ko Bībele skaidri un nepārprotami sauc par grēku. Un mums jāatzīst, ka arī kristieši nav brīvi no sava laikmeta gara un domāšanas veida.

Bet kristiešiem ir jāliek pie sirds visas Dieva vārda patiesības! Tiecieties pēc svētas dzīves! Dieva vārdus ņemiet nopietni! Dieva žēlastība patiešām ir nepelnīta dāvana, taču neizmantojiet šo brīvību miesas visatļautībai [Gal. 5:13].

Palīdzi Dievs, lai savu kristīgo ticību uztveram nopietni!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.