92. Kāds ir laulības nolūks?


Svētais Gars visus svētos tiesā, pārliecina un pārmāca

Cilvēkam, atrodoties grēka nelaimē, saņemt žēlastību šķiet pārāk grūti, neprātīgi un sarežģīti. Dvēsele cīnās uz visām iespējamām pusēm un meklē kādu citu izeju.

Svētais Gars visus svētos tiesā, pārliecina un pārmāca

Ja Bauslības ievainojums nav pārāk dziļš, tad atvieglojumu un mierinājumu cilvēks atrod pats savos darbos, grēknožēlā, lūgšanās, savas dzīves labošanā, savās uzvarās pār zināmiem grēkiem un savā garīgajā dzīvē. Tomēr tā top tikai farizeji.

Vieni tveras pie ārējām labdarības un garīgas rosības; otri savu pestīšanu meklē skumjās, asarās, lūgšanās, askēzē, pazemībā, “atsakoties no pasaules” utt.; trešie atmodinātās raizes remdē, pildot galvu ar reliģiskām gudrībām, vācot zināšanas, skaidrus un jaukus argumentus, bet paši šais zinībās nedzīvo un tās nelieto. Un tad ir pienācis laiks Svētā Gara amatam un klupšanai, kas visus šos svētos tiesā, pārliecina un pārmāca. Par ko Viņš pārliecina? Par “grēku – jo tie netic Man”.

Svētais Gars atklāj, ka tad, kad tie būs darījuši visu, ko vien mirstīgais var izdarīt, kad tie būs nožēlojuši savus grēkus, dienu un nakti stāvējuši uz ceļiem, bargi šaustījuši savu ķermeni, līdz asinīm cīnījušies pret grēku, aizlieguši savām acīm redzēt, savām ausīm dzirdēt un savai mēlei runāt jebko tukšu, savai mutei un miesai lieguši baudīt jebkādas pārmērības, nodevuši visu savu mantu nabagiem un veltījuši katru savas dzīves brīdi tuvākā labumam, pravietojuši un darījuši daudz varenu darbu Jēzus vārdā, tad Tas Kungs ar Savām rētām rokās, kājās un sānos viņus nosodīs, sacīdams: “..eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji!” (Mt.7:23) – grēka “jo tie netic Man”.

Svētais Gars atklās to, ka šie cilvēki ar visu savu svētumu taps iemesti galējā tumsībā, jo tie nav ietērpti Kristus taisnības kāzu drēbēs, ka viņu mierinājums nav bijis asinīs mirkstošais Pestītājs Golgātā un ka viņiem nav bijusi laimīgā apmaiņa ar Viņu, atdodot Viņam savus grēkus un pretī saņemot Viņa taisnību. Tev, reliģiozais cilvēk, tas jāņem vērā – ja Viņa darbi nekļūst par taviem, ja Viņa nožēla, lūgšanas, ciešanas un nāve nekļūst par tavējo, tad tu esi mūžīgi pazudis. Grēka dēl – “jo tie netic Man”.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.