107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?


Palikšana Dieva pasargājumā

Šis mākslas darbs var šķist savāds vai pārsteidzošs, jo Jēzum no Nacaretes burtiskā nozīmē taču nebija liels spārnu pāris! Tomēr šī savādā glezna simboliski attēlo Dieva brīnišķīgo apsolījumu, ko Viņš jums devis Savā vārdā: ja jūs paliekat Viņā, Viņš jūs sargās gluži kā cāļu māte, kas sargā savus putnēnus.

Palikšana Dieva pasargājumā


Psalma autors saka: “Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā.. Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts” (Ps.91:1, 4). Tāpat kā vista šīs gleznas apakšējā daļā sargā savus cālēnus no briesmām, izplešot pār tiem savus spārnus (Mt.23:37), tā arī Jēzus sapulcina un zem Saviem “spārniem” sargā jūs un visus tos, kuri paliek Viņā.

PASAULE IR PILNA BRIESMU, SĀPJU UN NĀVES

Dieva apsolījums mūs pasargāt var likties tikpat savāds vai pārsteidzošs kā šis mākslas darbs. Galu galā, kristieši visā pasaulē piedzīvo ciešanas un nāvi katru dienu! Dažus ticības dēļ nosoda viņu pašu ģimenes locekļi, kaimiņi vai valdība. Citiem jāpacieš bads, nabadzība, nevērība vai pāridarījumi. Vēl citi cieš autoavārijās, iznīcinošās vētrās, piedzīvo slimības un neskaitāmas citas bēdas. Tieši tādēļ arī Bībelē vēstīts par daudziem ticīgajiem, kuri, kā var šķist, nav saņēmuši nekādu palīdzību no Dieva: “Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami, spaidīti, mocīti.. maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām” (Ebr.11:37–38).

Kā tad mēs varam sacīt, ka tie, kuri paliek Kristū, saņems Viņa dievišķo pasargājumu no daudziem ienaidniekiem? Šķiet, ka Bībelē ir kāda pretruna, ja lasām, ka Dievs sargās Savus kristiešus, un tomēr ļauj tiem tik dažādi ciest.

AR SAVU NĀVI UN AUGŠĀMCELŠANOS JĒZUS IR UZVARĒJIS VISUS JŪSU IENAIDNIEKUS!

Runādams caur savu apustuli Jāni, Jēzus paskaidro, kā saprast šīs šķietami nesavienojamās lietas — apsolīto pasargājumu un vajāšanas. Viņš saka: “Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ.16:33). Sacīdams šos vārdus, Jēzus vēlas, lai jūs zinātu, ka lai arī cik smagus pārbaudījumus jums šajā dzīvē nāktos piedzīvot, Viņš jau tos visus ir uzvarējis jūsu dēļ. Pēc Savām smagajām ciešanām, krustāsišanas un nāves Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem (Mt.28:5–6)! Ar Savu augšāmcelšanos Viņš arī jums dod augšāmcelšanās dāvanu!

JĒZUS NĀVE UN AUGŠĀMCELŠANĀS SNIEDZ JUMS PRIEKU UN DROŠĪBU!

Vēlreiz aplūkojiet gleznu šajā atvērumā. Iedomājieties sevi starp šiem ļaudīm, kuri paliek Jēzū un pulcējas pie krusta zem Viņa spārniem. Kopā ar viņiem jūs varat rast patvērumu Jēzus nāvē, jo tā dara iespējamu jūsu augšāmcelšanos, sniedzot jums drošību un pasargājumu pat ciešanās. Paliekot Kristū, jūs varat piepildīt pamācību “nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē” (Mt.10:28). Dievs vēlas, lai jūs dzīvojat drošībā un cerībā un varētu sacīt līdz ar psalmistu Dāvidu: “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?” (Ps.27:1) un: “Uz Dievu es paļaujos un nebīstos; ko cilvēki man var darīt?” (Ps.56:12).

    Pateicos Tev, mīļais Kungs Jēzu, ka Tu sedz mani ar Saviem spārniem kā cāļu māte, kura sargādama apsedz savus cālēnus. Dod man tādu paļāvību, ka uzticos Tavam brīnišķajam apsolījumam, īpaši, kad mani nomāc dažādas raizes. Atgādini man, ka, paliekot Tevī, es varu paļauties uz Tevi un būt bez bailēm. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.