222. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?


Neviens nevar tevi apsūdzēt

Dieva piedošanas apsolījumu nekad nav par daudz! Uzlūkojot mūs caur Kristus šķīstījošajām grēku piedošanas asinīm, Dievs mūs redz šķīstus un svētus un par tādiem arī pasludina. Kā gan tas iespējams? Kad Dievs Kris­tū mūs attaisno, mēs saņemam tādu kā attaisnošanas, šķīstuma un svētuma lietussargu. Tieši tas ir attēlots šajā ilustrācijā.

lietussargs pasargā un neviens nevar apsūdzēt


Dievs daudzviet runā par ticīgo “pārklāšanu” ar Savu taisnību. KĀDĒĻ GAN ŠEIT MĒS IZMANTOJAM LIETUSSARGA TĒLU? Tādēļ, ka, neskatoties uz to, ka Dievs noraugās uz mums no augšienes un redz mūs pārklātus ar Viņa taisnību, mūsu tuvākie var paraudzīties “zem lietussarga” un saskatīt, ka zem tā slēpjas vainīgs grēcinieks, kas pastāvīgi kļūdās un nereti krīt grēkā. Ik reizi, kad velns pamudina citus ielūkoties “zem lietussarga” un atgādināt mūsu ikdienas grēkus, atcerēsimies Dieva apsolījumu: “Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs tais­ no?” [Rom.8:33].

DIEVA ATTAISNOŠANAS PĀRKLĀJU MUMS NEVIENS NEATŅEMS

Kristus asinis, ko Viņš izlēja par mūsu grēku piedošanu [Ebr.12:2], dod mums skaidru pārliecību par mūsu pestīšanu. Dieva acīs mēs esam pati pilnība neatkarīgi no tā, ko par mums domā citi. Neskatoties uz Dieva pasludināto attaisnošanu un Viņa dāvāto grēku piedošanu velns mūs noteikti turpinās kārdināt, atgādinot, ka neesam pietiekami stipri, lai pārvarētu mūsos mītošā grēka varu. Patiesībā pēc tam, kad Dievs mūs pasludina par svētiem un mūsu grēkus — par nolīdzinātiem, velna uzbrukumi kļūst vēl negantāki. Taču Dievs mums sniedz palīdzību! Viņa dzīvais vārds darbojas mūsos kā antibiotikas un palīdz mums tikt galā ar grēku. Luters to skaidro šādi:

“Man ir jātic, ka es esmu žēlastības bērns, tādēļ manī nav nekāda grēka, pat ja es jūtu sevī pilnīgi pretējo. Dieva vārds jūsu sirdī cīnīsies pret šīm jūtām, un pat vistumšākajā ticības stundā es varēšu justies pilnīgi drošs. Šie dārgumi ir paslēpti aiz mānīgas ārienes: man ir solīta mūžīga dzīvošana un mūžīga pestīšana, taču ārēji tas viss izskatās pēc nāves un pazušanas. Tādēļ šīs lietas nav iespējams aptvert citādi kā vienīgi caur Dieva vārdu un ticībā. Ja to ievērojam, tad Dieva vārds mums to atgādina ar cilvēku vārdu starpniecību tā, ka mums ir daļa pie tā un ka tiekam uzturēti. Dieva vārds mums saka: “Še es esmu.” TIKPAT DROŠI KĀ SAULES GAISMA NO MĀKOŅIEM, TĀ ARĪ DIEVA VĀRDS IZNĪDĒS VISUS ŠOS GRĒKUS UN NEPATIESĪBAS. Šīs lietas ir nopietnas, un pie tām jāatgriežas atkal un atkal”.

MUMS IR SVĒTĪBA JUSTIES DROŠI!

Un nu vēlreiz padomāsim par šī raksta virsrakstu. Tā taču ir lieliska prieka vēsts! Pat ja arī citi, saskatot mūsu trūkumus un kļūdas, apšauba mūsu svētumu Dieva acīs, Dievs uz mums raugās citādi! Neviens nekad neatņems mums Dieva doto pilnīgo piedošanu un attaisnošanu.

Taču, lai gūtu vēl lielāku pārliecību par Dieva mīlestību, kā arī to, ka neviens mums neatņems Viņa dāvāto svētību un piedošanu, rūpīgi izlasīsim šos nenovērtējamos Evaņģēlija vārdus:

“Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” [Rom.8:31-39].

    Mīļais Kungs Jēzu, es Tev pateicos, ka Tu uzlūko mani kā Savu dārgo asiņu lietussarga pasargātu un nepiemini manus grēkus, ko to tik bieži saskata citi. Ļauj man Tavā žēlastībā un Tava dzīvā vārda spēkā cīnīties pret grēka varu manā dzīvē [1.Moz.4:7], neļauj man paklupt. Dod man ik dienas spēku, kas nāk no apziņas, ka Tevī, Kungs Jēzu, esmu iemantojis jaunu stāvokli, ka esmu saņēmis Tavu piedošanu. Es pateicos Tev, ka Tu esi vienīgais, kas nosaka manu bezgrēcību. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.