358. Vai ticībā vēl vājš kristietis var piedalīties Vakarēdienā?


Miers ar jums !

…Šīs neparastās dienas rītā Marija Magdalēna un citas sievas devās uz Jēzus kapu un atklāja, ka tas ir tukšs. Kapa iekšienē tās uzrunāja eņģelis, apgalvodams, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Taču sievas tā izbijās, ka tās bēga un nevienam neko neteica par notikušo. Tad Kristus pats parādījās Marijai Magdalēnai un diviem mācekļiem uz Emavas ceļa. Taču pārējie mācekļi viņiem neticēja, un viņu vārdi “tiem izlikās kā pasaka”.


Patiesībā tie bija ļoti nobijušies no jūdiem, sagaidīdami viņu atriebību. Bailes pavairoja fakts, ka kaps patiešām izrādījās tukšs, un jūdu augstie priesteri bija uzpirkuši romiešu karavīrus, kas apsargāja Jēzus kapu, lai tie saka, ka mācekļi ir nozaguši Jēzus miesas. Runas par šiem notikumiem zibens ātrumā izplatījās pa visu Jeruzālemi, un mācekļi, bīdamies no jūdu priesteriem, slēpās aiz slēgtām durvīm.

Ir grūti iedomāties, cik liels bija mācekļu pārsteigums, savā vidū ieraugot svešinieku. Šo pārsteigumu diez ko nemazināja arī Viņa sveiciens: “Miers ar jums!” Pārāk izbijušies bija mācekļi.

Tad Jēzus izstiepj savas rokas un rāda arī savus caurdurtos sānus, lai pārliecinātu mācekļus. Beidzot mācekļu šaubas un aizdomas ir izklīdinātas, un redzēdami savu Kungu, mācekļi top līksmi.

Tad Jēzus vēlreiz saka tiem: “Miers ar jums!” Tas nav vairs sveiciens vai mierinājums, bet apliecinājums tam, ka sapulcētajiem ir miers ar Dievu.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.