312. Kas tad ir "vecais cilvēks"?


Mēs esam Dieva līdzstrādnieki

Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs – abi sader kopā un katrs dabūs savu algu, pēc sava darba. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. [1.Kor.3:7-9]

mēs esam Dieva līdzstrādnieki

Baznīcā un teoloģijā tas bieži vien ir mokošs jautājums, kā Dievs nāk pie cilvēka un kā cilvēki nāk pie Dieva vai tiek pie Viņa vesti. Tāpat kā mūsu Kungs Jēzus, arī apustulis Pāvils šeit lieto līdzības jeb tēlus. Ar to, kas mums labi pazīstams, kas ir mūsu acu priekšā — kā, piemēram, tīrums vai mājas celšana mums tiek atklāts tas, ko citādi paši savām acīm mēs neieraudzītu.

Lauksaimniecībā ļaudis apstrādā tīrumus, sēj, stāda, laista. Bet, lai kaut kas izaugtu un nestu augļus, par to mums pilnībā nav noteikšanas to zina katrs lauksaimnieks, katrs dārzkopis. Notiek tā, kā tas attēlots citā līdzībā. Mk.4:28, ka zeme “pati no sevis” nes augļus. “Pati no sevis” grieķu valodā. nozīmē “automātiski”.

Līdzīgi tas ir ar mājas celtniecību. Tajā piedalās daudzi celtnieki ar dažādām prasmēm, kas veic atšķirīgus uzdevumus. Katram atsevišķajam amatniekam, kas piedalās lielas celtnes tapšanā, kopējais celt-niecības process vispār nav pārskatāms. To, ka viss norit saskaņoti un beidzot celtne ir gatava, nodrošina arhitekta plāns, kas ir visa pamatā.

Baznīcu bieži mēdz dēvēt par Dieva templi, Dieva namu. Bet baznīcu sauc arī par Kristus miesu, un mēs esam tās atsevišķie locekļi.

Bet kā tad īsti ir ar Dieva un cilvēka sadarbošanos? To mēs ne-varam nedz atšķirt, nedz atdalīt. Dieva vārds mums māca, ka tur, kur darbojamies mēs, darbojas pats Dievs. Tieši tāpat kā izsētā, sēkla vai celtniecības plāns satur visu, kas pieder Dieva valstībai un ir tai nepieciešams. Tā arī mēs esam Dieva darba rīki un Viņa līdzstrādnieki. Mēs esam tie, ar kuriem Viņš īsteno Savus plānus. Tāpēc gan apustuli, gan mācītāju sauc par Kristus un draudzes kalpu, vergu, tas nozīmē — par Tā Kunga īpašumu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.