280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?


Lutera izteikumi par laulību

Es gribētu īsumā minēt Lutera svarīgākos izteikumus par laulību, un tajos mēs varam uzzināt, kā viņš šeit spriež — saskaņā ar Bauslību un Evaņģēliju.

Lutera izteikumi par laulību


Principā ir tikai viens laulības pārtraukšanas veids, un tā ir nāve (Rom.7:1) jeb nāvessods laulības pārkāpšanas gadījumā, kā par to rakstīts Vecajā. Derībā (3.Moz.20:10; 5.Moz.22:22-24; Jņ.8:3-11). Bet, ja tagad varas iestādes nāvessodu šādā gadījumā neizpilda, tad tomēr — saskaņā ar Dieva vārdu — spēkā ir šāds secinājums:

“.. jo kas savu laulību pārkāpj, tas jau pats ir šķīries [ne vien no partnera, bet arī no dzīves] un ir uzskatāms par mirušu.”

Ar šādu pieņēmumu Luters ir uzskatījis par iespējamu arī nevainīgā partnera jaunu laulību.

Šķiršanās un otrreizēja laulība saskaņā ar laicīgajām tiesībām ir iespējama, lai izsargātos no kāda vēl lielāka ļaunuma.’”

Kristiešiem tomēr jāzina, «ka tie pēc šķiršanās vairs nebūtu kristieši, bet gan pagāni nolādētā kārtā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.