216. Kas ir labi darbi?


Lielā gavēņa sākums

Šodien malu malās runā par ciešanu laika un lielā gavēņa sākumu, tādēļ arī e-BAZNICA par to mirkli kavēsies pārdomās.

Iespējams kādi no jums šodien uzsāks sagādāt savai miesai ciešanas, lai pilnībā izbaudītu ciešanu laiku. Tiešām atturēšanās no attiecīgiem ēdieniem varētu būt gala lielas ciešanas. Cits iespējams atturēsies no kaitīgiem ieradumiem vai dažādām izvirtībām, kas sagādās vēl lielākas ciešanas, un vismaz ciešanu laikā cilvēks būs kaut nedaudz “svēts.” Tās taču ir īstas ciešanas.

Šis laiks tiešām ir īpašs tiem, kas cenšas kļūt labāki un svētāki ar saviem pašu darbiem un centieniem, tādēļ bieži vien pārpratuma pēc Kristus ciešanu laiks top par cilvēka ciešanu laiku.

Tādēļ e-BAZNICA aicina šo laiku veltīt pārdomās par mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus ciešanām, jo vienīgi Kristus ciešanas un nāve sagādājusi mums patiesu svētumu. Kristus asinīs ir mūsu grēku piedošana, bet kur ir grēku piedošana tur ir miers ar Dievu, dzīvība un svētlaime.

Tādēļ raudzīsimies šajā laikā nevis uz saviem vai tuvāko “svētajiem” darbiem, bet uz Kristus nenovērtējamo pestīšanas darbu mūsu, grēcinieku, labā, un iemantosim šo balvu – grēku piedošanu – Dieva Vārdā un sakramentos.

“Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm.” [1.Pēt.1:18] “Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulei.” [Gal.6:14]Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.