71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā

“Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam kad Viņš uzkāpis debesīs un Viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.” [1.Pēt.3:21-22]

Labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā


Ar to jūs vēl nevarat tikt izglābti un atpestīti, ka mazgājaties no miesas netīrības, lai miesa būtu šķīsta, kā jūdi to darīja. Šāda šķīstība mums vairs nav spēkā, bet mūsu Kristība ir “labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā”, tas ir, ka vari sevī sajust labu, priecīgu sirdsapziņu, kas tur derību ar Dievu un var sacīt: Dievs man ir apsolījis, ka mani pasargās un uzturēs; Viņš nevar melot!

‘..caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos..”

To Sv. Pēteris piebilst, lai paskaidrotu ticību, kas pamatojas tajā, ka Kristus ir miris, nokāpis ellē un augšāmcēlies no mirušajiem. Ja būtu palicis miris, tad nebūtu varējis mums palīdzēt. Bet, Viņš ir augšāmcēlies un sēž pie Dieva labās rokas, tad mums ir derība ar Dievu un drošs apsolījums, kas mūsu glābj un uztur, gluži kā šķirsts izglāba Nou.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.