135. Kas ir iedzimtais grēks?


Jēzus ir klātesošs

Mūsu ticībai ir jāturas pie Kristus kā Dieva un cilvēka tajā dabā, kurā Viņš ir padarīts par mūsu kaimiņu, radinieku un brāli. Jo dzīvība, kura pieder dievišķībai, mājo un zināmā nozīmē ir likta pieņemtajā cilvēcībā.

Jēzus ir klātesošs


Pareizā, vienkāršā un dabiskā iestādīšanas vārdu jēga māca, ka pats Kristus ir klātesošs pie mums Svētā Vakarēdiena svētīšanā gan savā dievišķībā, gan miesā un ka Viņš nāk pie mums, lai satvertu mūs (Fil.3:12) un savienotu mūs ar sevi, cik vien iespējams tuvākā veidā. Tas ir mums par vislielāko mierinājumu.

Un tāpēc, ka mūsu vājums šajā dzīvē nespēj panest Viņa majestātes godību (Mt.17:2-7; Ap.d.9:3-6), Viņa miesa un asinis ir klātesošas, izdalītas un saņemtas zem maizes un vīna. Viņš arī nevēlas, lai mēs klaiņātu gar debesu vārtiem neziņā, kurā debesu valstības vietā mums ir jāraugās pēc Kristus Viņa cilvēcīgajā dabā un vai mēs Viņu spējam atrast; bet Vakarēdienā Viņš pats ir klātesošs un rāda ar redzamām zīmēm, kur Viņš vēlas būt klāt ar savu miesu un asinīm.

Jaunā Derība ir tā žēlastības derība, kura tiek aprakstīta Jer.31:33–34: “Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. .. Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta”. Šī derība ar Dievu Tēvu ir iedibināta un apstiprināta ar Kristus krusta asinīm. Bet katra atsevišķa indivīda pestīšanai ir nepieciešams, lai tie tiktu vesti šajā derībā un paliktu tajā.

Mēs tiekam uzņemti šajā derībā no Gara caur kristību un uzturēti tajā caur Vārdu. Taču bailīgi prāti ir norūpējušies.

Tādējādi Dieva Dēls ir paredzējis, lai Viņa Vakarēdienā mūsu ticība tiktu stiprināta ar noteiktu apsolījumu un garantiju, tā lai mēs būtu droši.

Jo Viņš saka: “Dzeriet visi no tā. Jo tās ir Manas jaunās derības asinis”.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.