59. Kāpēc mums ir jāgodā vecāki?


Iepazīstināti paši ar savu dzīves gājumu

Nav jāpierāda Dieva palīdzība un klātbūtne mūsu dzīvēs, jo Jēzus Kristus dzīve ir labākais Dieva klātbūtnes un palīdzības pierādījums. Tiešām, tiešām mums daudz būtiskāk ir zināt to, ko Dievs darīja iekš Israēla un ko Viņš paveicis iekš sava dēla Jēzus Kristus, neba lūkot izdibināt Dieva plānus ‘manai šodienai’.

Iepazīstināti paši ar savu dzīves gājumu


Tas, ka Jēzus Kristus ir miris, ir daudzkārt svarīgāk par faktu kad es miršu; Un tas, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem, ir vienīgais manas cerības pamats, ka arī mani uzcels pastarā dienā. Mūsu pestīšana ir “ārpus pašiem” un atrodama nevis savas dzīves gājumā, bet vienīgi Jēzus Kristus vēsturiskajā notikumā. Tikai tie, kuri ļaujas atrast sevi Jēzū Kristū, viņa inkarnācijā, viņa krustā, viņa augšāmcelšanā, – tikai tie ir ar Dievu, un Dievs ar viņiem.

Uz šāda pamata, pielūgsme un visi Svēto Rakstu lasījumi ir jēgpilni un dziedinoši ikreiz. Reāli tas, ko mēs saucam par mūsu dzīvi, mūsu vajadzībām, un mūsu vainām vairs nemaz nav īstenība, jo mūsu dzīve, mūsu vajadzības, mūsu grēks un mūsu pestīšana ir Rakstos. Tādēļ, ka Dievam ir labpaticies mūsu labā darboties tur, tāpēc ar vienīgi tur mums tiks palīdzēts.

Tikai Svētajos Rakstos mēs tiekam iepazīstināti ar mūsu pašu dzīves gājumu.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.