97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?


Es nu gan tā kā nebūtu slepkava

Kad notiek grēks pret piekto bausli?


Piektais bauslis tiek pārkāpts vairākos gadījumos:

1. Cilvēks atņem sava tuvākā vai pats savu dzīvību ar savu roku vai citu cilvēku palīdzību. Dievs aizliedz slepkavību, nokaušanu, pašnāvību un piedalīšanos slepkavībā.

Nestaigā apkārt ar nolūku celt ļaunu slavu savā tautā un netīko pēc sava tuvāka dzīvības; – Es esmu tas Kungs! [3.Moz.19:16]

Bet Pāvils skaļā balsī sauca, sacīdams: “Nedari sev nekā ļauna.” [Ap.d.16:28]

Uzdevums: Lasi 1.Moz.4:3-12: Kains nokāva savu brāli; 2.Sam.11: Dāvids lika nokaut Ūriju; 5.Moz.22:8: nāves gadījums aiz nepiesardzības; Mt.27:5 un Jņ.17:12: Jūdas pašnāvība un iešana pazušanā; Ām.1:13: amoniešu grēks un 2.Sam.1:16: amalekiešu piedalīšanās Saula pašnāvībā.

2. Mēs darām un runājam kaut ko tādu, caur ko mūsu tuvākā dzīve saīsinās vai kļūst smaga. Mēs nedrīkstam samaitāt arī savu dzīvi vai to saīsināt, dzīvojot netikumīgi jeb vieglprātīgi pakļaujot savu dzīvību briesmām.

Kas paradīs neapdomīgi runāt un vienkārši muti palaist, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles. [Sal.pam.12:18]

Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzas izliet asinis, posīs un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļa viņi nepazīst. [Rom.3:13-17]

Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas, savu kārību pievilts, iet bojā. [Ef.4:22]

Tad Jēzus tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu savu Kungu tev nebūs kārdināt.” [Mt.4:7]

Uzdevums : Lasi 1.Moz.37:19.35: Jēkaba dēli pārdeva savu brāli par vergu un sarūgtināja savu tēvu; Jer.18:18: Jeremija tika sarūgtināts ar ļauniem vārdiem un Lk.10:30: ļaundari uz Jērikas ceļa. Pārdomā, kādos apstākļos mēs varam apdraudēt cita cilvēka dzīvību un veselību.

3. Mūsu sirds ir auksta pret tuvāko, ja pametam viņu bez palīdzības, apskaužam viņu, dusmojamies uz viņu vai turam ilgu naidu.

Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? [1.Jņ.3:17]

Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. [Mt.15:19]

Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties. [Ef.4:26]

Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. [1.Jņ.3:15]

Uzdevums: Lasi 1.Moz.4:5: Kains apskauž Ābelu; Lk.10:31-32: priesteris un Ievīts un Ap.d.7:54: jūdi grieza zobus pret Stefanu.

Luters saka: “Ja tu atlaid kādu kailu, lai arī būtu varējis to apģērbt, tu liec tam nosalt no aukstuma; ja tu redzi kādu ciešam no trūkuma un nepaēdini to, tu ļauj tam nomirt badā.”


Kristīgā Mācība »

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.