160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Dievs ir radījis visu

Pasaules sākums saistās ar Dieva vārdu. “Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu: diena, – un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts – viena diena. Tad Dievs sacīja: “Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.”” (1.Moz.1:3-6)

Dievs ir radījis visu

Pirms tam nebija nekā, izņemot pašu Dievu. Radot pasauli, Dievs neatņēma neko no sevis, Viņš nelietoja nekādus materiālus. Viņš radīja pasauli no nekā, sava vārda spēkā. “Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās” (Ps.33:9).

Radīšana nav šķirama no Dieva kā dzīvības pamata. Mācība par radīšanu tādējādi lielā mērā apliecina Dieva godību un varenību. Ja cilvēks iedrošinātos radīšanas nolūkā sacīt: “Lai top!”, tas nozīmētu, ka viņš sevi pielīdzina Dievam un tādējādi grēko pret Viņu.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.