323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?


Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā Āmen

« Ievads | Sabierības satraukuma pamats »

Lūgšanā kristietis sevi uztic Dievam, tāpēc ikdienas lietosim Mārtiņa Lutera Mazā katehisma svētbrīža piemēru.

Kā mājastēvam jāmāca savai saimei rīta un vakara lūgšanas

RĪTA LŪGŠANA

No rīta pamodies, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

“Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”Tad vai nu uz ceļiem, vai arī, kājās stāvot, saki ticības apliecību un “Tēvreizi”. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

“Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi – pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.”Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai kādu citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu.

VAKARA LŪGŠANA

Vakarā, gulēt ejot, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

“Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.” Tad vai nu uz ceļiem, vai, kājās stāvot, saki ticības apliecību un “Tēvreizi”. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

“Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.”Tad tūdaļ ar priecīgu prātu dodies gulēt.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.