56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?Tu redzi arhīvu par 2012.decembris.g

Jēzus vienmēr ir blakus

“Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28:20]

Jēzus vienmēr ir blakus

Lasīt tālāk »Vislabākā Tikšanās

Šogad izpaliks nu jau par e-tradīciju kļuvušā ikgadēja e-aptauja, jo pēc pilnu 12 gadu iznākšanas, savu darbību pārtraucis kristīgais žurnāls “Tikšanās”. Šoreiz aicinām piedalīties superfināla balsojumā, kurā visu iepriekšējo e-aptauju līderi cīnīsies par vislabākā titulu.

Lasīt tālāk »


Svētdienā pēc Ziemassvētkiem

Un Jāzeps un Viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Sīmeans tos svētīja un sacīja Marijai, Viņa mātei: “Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudz ļaudīm Israēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas.” Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita, no Ašera cilts, tā bija ļoti veca un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi septiņus gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem; tā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par To runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu. Un, visu pēc Tā Kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā, savā pilsētā Nacaretē. Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar Viņu. [Lk.2:33-40]

Lasīt tālāk »


Hakeri uzbrūk sektantiem

Kāda hakeru grupa veikusi virkni kiberuzbrukumu radikālās ASV reliģiskās organizācijas Vestboro baptistu baznīcas mājaslapai un dažu ietekmīgu draudzes locekļu Twitter kontiem.

Lasīt tālāk »


Mierinājums, ko gūst no Dieva apsolījumiem

“Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.” [Rom.15:13]

Mierinājums, ko gūst no Dieva apsolījumiem

Lasīt tālāk »