107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?Tu redzi 16 Aug 2012 arhīvu

Lūgšana “Mūsu Tēvs”: Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem

Gan senie baznīcas tēvi, gan Luters ar vārdu parādus saprata mūsu grēkus. Tā kā mūsu Kungs ir pavēlējis šādi lūgt visiem kristiešiem, to skaitā arī Viņa mīļajai mātei Marijai un visiem svētajiem, tad skaidrs ir tas, ka visi cilvēki diemžēl grēko arī pēc Kristības un tiem ir vajadzīga piedošana.

Lasīt tālāk »Prieks, ka mums ir dota gaisma

“Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” [2.Pēt.1:19]

Prieks, ka mums ir dota gaisma

Lasīt tālāk »


Transvision Vamp: I Want Your Love

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi. “Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu.” Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.

Lasīt tālāk »