328. Kā kļūst par sludinātāju?Tu redzi 04 Aug 2011 arhīvu

Jēzus apsola atbildēt uz lūgšanām

Jēzus sūtītais Aizstāvis – Svētais Gars – ne tikai mierinās baznīcu, dāvās tai neatņemamu prieku un pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu, bet arī mācīs kristiešiem uzticēties Jēzum un lūgt Viņa vārdā. “Katra patiesa lūgšana ir Svētā Gara darbs kristiešu sirdīs,” apliecina luterāņu teologs R. Lenskis.

Lasīt tālāk »Klausīt skolotājus, vai ne…

Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju Tavas liecības. (Ps.119:99)

Lasīt tālāk »