163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?Tu redzi arhīvu par 2008.novembris.g

Sprediķis pirmajā Adventa svētdienā

Un, kad tie tuvojās Jeruzalemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Eita uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsit ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakait: Tam Kungam to vajag, tūdaļ Viņš jums tos atlaidīs.” Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastunesējas ēzeļa mātes kumeļa. – Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja Viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs!” [Mt.21:1-9]

Lasīt tālāk »Nāc, Tu latvju Pestītājs

Nāc, Tu latvju Pestītājs,
Ko mums Dievs ir dāvinājs,
Bērns no šķīstas jaunavas,
Par ko visi brīnījās.

Nāc, Tu latvju Pestītājs

Lasīt tālāk »


Organizēs kārtībnieku patruļas

Lai apkarotu huligānismu un vērstos pret ielu bandu ietekmi, drīzumā patrulēšanu Krievijas pilsētās un ciematos sāks pareizticīgo baznīcas organizētas kārtības sargu vienības, pavēstīja baznīcas pārstāvis tēvs Vsevolods Čaplins.

Lasīt tālāk »


Pieaugt

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā (2.Pēt.1:2).

Lasīt tālāk »


Ne asaras vairs

1891.gada Krieviju izpostīja neraža, kas aptvēra vairāk kā 900 000 kvadrātjūdzes, un bads, kas nogalināja ap pusmiljonu cilvēku. Bojā gājušo vidū bija arī daudz dievbijīgu kristiešu, kuru bērniem nācās cīnīties par izdzīvošanu vēl vairākus gadu desmitus.

Ne asaras vairs

Lasīt tālāk »