265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?Tu redzi arhīvu par 2007.novembris.g

Grēksūdze un Absolūcija

Par Lutera reformatora darbību mēdz sacīt, ka tā ir balstīta pareizā grēka un piedošanas izpratnē. Aizstāvēdams Luteru pret Parīzes Universitātes teologu apsūdzībām, viņa draugs un palīgs Filips Melanhtons apliecināja, ka Lutera lielākais ieguldījums kristīgajā teoloģijā ir grēknožēlas sakramenta pareiza interpretācija. Ir interesanti uzzināt, ka tagad pēc vairāk nekā četriem gadu simteņiem Parīzes Romas katoļu Universitātes vēsturnieks Daniels Olivjē ir piekritis Melanhtonam, atzīdams, ka grēks ir elements, kuram ir izšķirīgā loma Lutera teoloģiskajā metodē.

Lasīt tālāk »Lifehouse: Everything (Skit)

Lasīt tālāk »


Kas mūs šķirs?

2007.gada 30.novembra rītā e-firziķis atgādināja pasaulei Dieva vārdus no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem: Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? [Rom.8:35]

Lasīt tālāk »


Uzmanību – Sholastika !

Sholastiķi spriež, ka taisnība, kādu Ādams bija saņēmis radīšanā, nav bijusi Ādama dabā, bet līdzinājusies rotai vai dāvanai, ar kuru cilvēks iesākumā bijis rotāts, – kā tad, kad skaistai jaunavai tiek uzlikts galvā vainags; taču šis vainags nav daļa no jaunavas dabas, bet ir kas īpašs, nošķirts no viņas dabas un nāk no ārienes, tādēļ var tikt uzlikts un atkal noņemts, neievainojot pašu jaunavas dabu.

Lasīt tālāk »


Peter, Bjorn & John: Young Folks

Lasīt tālāk »