300. Kurus tad īsti ir jākrista?Tu redzi 10 Jūn 2007 arhīvu

Pirmā svētdienā pēc svētās Trijādības svētkiem

Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis.. Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts.. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars – ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām. [Lk.16:19-31]

Lasīt tālāk »Georg Heinrich Loskiel: Nāc, dvēsele, pie Jēzus!

Nāc, dvēsele, pie Jēzus! Kāpēc tu kavējies?
Jel nedomā ar Dievu Bez Jēzus satikties!
Kāpēc tu eji garām Tam Dieva Jēriņam?
Ak, klausi Svētam Garam, Kas tevi pieved Tam!

Lasīt tālāk »


Mācītājs pārdod baznīcu

Mazas un klusas Kalifornijas štata, pilsētiņas Riponas mācītājs “pa kluso” pārdevis vietējās baznīcas ēku un mācītāja māju, par iegūto naudu iegādājoties sev portatīvo datoru un. jaunākā modeļa ar visām ekstrām aprīkotu BMW, kura cena ir vairāk kā 100000 ASV dolāru.

Lasīt tālāk »