349. Kāda ēšana un dzeršana notiek Svētajā Vakarēdienā?


Brīdinājuma signāls

Dievs ir pacietīgs. Viņš uzreiz neizrāda savas dusmas, bet dod cilvēkiem laiku atgriezties.

Brīdinājuma signāls

Diemžēl cilvēks to pārprot, un neizdara pareizos secinājumus. Viņš nenožēlo, bet mierīgi turpina grēkot kā līdz šim.

Mūsdienās, piemēram, ir viens no brīdinājuma signāliem ir piesārņojums. Turklāt, piesārņojums ne vienmēr ir rūpniecisks vai tehnoloģisks. Piesārņojums ir arī garīgs.

Bībelē rakstīts, ka Dievs visā vēstures gaitā ir sūta cilvēkiem daudz pārmācību,tomēr Atklāsmes grāmatā apliecināts: “Viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zādzībām.” [Atkl.9:21]

Dieva ierocis nosodošā sprieduma izpildīšanai var būt arī tehnika. Nemaldināsim sevi. Dievs eksistē. Viņš sargā savu godu. Kad Viņa pacietības mērs būs piepildīts, Viņš izpildīs spriedumu.

Piesārņojums ir nopietns mūsdienu brīdinājums katram, kam ir acis redzēt, un ausis dzirdēt. Tā ir nepārprotama liecība, ka mērs ir teju vai pilns. Nesmiesimies ar Dieva pacietību. “Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos?” [Rom.2:4]

Piesārņojums ir jānovērš tehniski, bet Dieva dusmas garīgi.

Kristus pārcieta Dieva dusmas mūsu vietā. Kristū atklājas Dieva mīlestība. Atdzīsim Viņam savus grēkus. Ticēsim, ka Viņa asinis ir mūsu piedošana. Patiesi nožēlosim savus grēkus. Citādi mēs agru vai vēlu pār mums nāks Dieva dusmas – šeit laikā vai tur mūžībā. Neatstāsim bez ievērības Dieva laipnību, kas vada mūs uz atgriešanos.

Brīnišķīga ir Dieva bērnu dzīve. Mēs zinām, ka Dievs rūpējas par savējiem. Šī pasaule noveco un tuvojas galam, bet mums pieder mūžība un nevīstošs vainags debesīs. Bez Kristus mēs drebētu bailēs. Viņš ir mūsu Starpnieks un Vidutājs. Mēs esam glābti šeit laikā un tur mūžībā.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.