250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?


Bībele

Kas ir Bībele?

Bībele jeb Svētie Raksti ir Dieva Vārds, ko svēti cilvēki ir sarakstījuši, Svētā Gara iedvesmoti.

Apustulis Pēteris raksta:

Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā. [2.Pēt.1:21]

Svētā Bībele sevī satur ne tikai atsevišķus Dieva Vārdus, bet ikkatrs vārds tajā ir no Dieva.

Kristīgā Mācība »

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Bībele”

  1. grecinieks:


    Vai visi Bībeles grāmatu autori bija pravieši un vai visas Bībeles grāmatas uzskatāmas par praviešu grāmatām?

  2. talyc:


    Svētā Bībele sevī satur ne tikai atsevišķus Dieva Vārdus, bet ikkatrs vārds tajā ir no Dieva.

  3. grecinieks:


    Ko nozīmē, ka ikkatrs vārds ir no Dieva? Dieva tiešo runu? Vai tomēr Bībeles teksts iedalāms Dieva tiešajā runā (piemēram, bauslība, ko Dievs tieši diktē Mozum, praviešu teksti, kas sākas ar vārdiem: “Tā saka Tas Kungs”, Jēzus Kristus runātie vārdi) un Dieva iedvesmoto cilvēku runā? Ja viss Bībeles teksts jālasa kā Dieva tiešā runa, tad kāds tam pamatojums?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.