214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


Bībele

Kas ir Bībele?

Bībele jeb Svētie Raksti ir Dieva Vārds, ko svēti cilvēki ir sarakstījuši, Svētā Gara iedvesmoti.

Apustulis Pēteris raksta:

Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā. [2.Pēt.1:21]

Svētā Bībele sevī satur ne tikai atsevišķus Dieva Vārdus, bet ikkatrs vārds tajā ir no Dieva.

Kristīgā Mācība »

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Bībele”

  1. grecinieks:


    Vai visi Bībeles grāmatu autori bija pravieši un vai visas Bībeles grāmatas uzskatāmas par praviešu grāmatām?

  2. talyc:


    Svētā Bībele sevī satur ne tikai atsevišķus Dieva Vārdus, bet ikkatrs vārds tajā ir no Dieva.

  3. grecinieks:


    Ko nozīmē, ka ikkatrs vārds ir no Dieva? Dieva tiešo runu? Vai tomēr Bībeles teksts iedalāms Dieva tiešajā runā (piemēram, bauslība, ko Dievs tieši diktē Mozum, praviešu teksti, kas sākas ar vārdiem: “Tā saka Tas Kungs”, Jēzus Kristus runātie vārdi) un Dieva iedvesmoto cilvēku runā? Ja viss Bībeles teksts jālasa kā Dieva tiešā runa, tad kāds tam pamatojums?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.