65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?Tu redzi Toms G. A. Hardts arhīvu

Vai luteriskajā baznīcā ir vajadzīga grēksūdze?

Saskaņā ar Bībeli un mūsu luteriskajām ticības apliecībām grēku uzskaitīšana privātgrēksūdzē nav nepieciešama. Lai palīdzētu ticīgajiem, ir ieteicams, ka pastāv personiskas attiecības ar bikstēvu, taču Sv. Rakstos par to nav dota īpaša pavēle. Būtībā tam ir liela nozīme, ka baznīcā tiek saglabāta absolūcija jeb grēku piedošanas sakraments.

Vai luteriskajā baznīcā ir vajadzīga grēksūdze?

Lasīt tālāk »Jaunais ekumēnisms – pasaules reliģiju apvienošana

Tas, ka patiesība ir dota viena, vienreiz un pār visām reizēm, tātad pāvestam ir sveša lieta, saka Dormans. Ideja par “sliekšņiem,” kam pastāvīgi ir jāiet pāri, pieļauj virkni “jaunu definīciju.”

Lasīt tālāk »


Jaunā universālreliģija

Iepriekš minētais formulējums ir daudz senāks un sastopams jau pie moderniskā abata Muņjē (1853-1944) Parīzē, Marsela Prusta pulciņā. Šis ir vērā ņemams fakts, ka Romas katoļu XX gadsimta. sākuma modernisms ir izdzīvojis un piedzīvojis savu renesansi. Šīs tendences skaidri redzēja arī pazīstamais luterāņu teologs Hermnis Zasse.

Lasīt tālāk »


Visaptverošā universālreliģija

Pēc tam kardināls saka: “Dzīvā Dieva baznīca ved kopā cilvēkus, kuriem kaut kādā veidā ir kopīgs viņu cilvēcīgā gara pārpasaulīgums.” Šim nolūkam tiek piesaukts II Vatikāna koncils, un par šo jauno, visaptverošo universālreliģiju ir sacīts: “Mūslaiku baznīca ir kļuvusi īpaši pārliecināta par šo patiesību, un tās gaismā baznīcai ir izdevies II Vatikāna koncila laikā pārdefinēt savu pašas dabu.” Šis formulējums skar kaut ko augsti atzītu Jāņa Pāvila II ieskatos.

Lasīt tālāk »


Cilvēces apvienojošā reliģija

Lepniem antīkiem gariem, kas noraidīja kristietību, un viņu prasībām, spriedumiem par grēku, prasībām pēc atgriešanās un jaunpiedzimšanas, de Lubā atbild: “Katolicisms ir reliģija. Tas ir veidols, kurā cilvēcei jāietērpjas, lai tā beidzot kļūtu viņa pati. Tas ir vienīgā patiesība, kas tiek virzīta tā, lai nebūtu kaut kā pretstats [kas tātad ir pretstats “slēgtai kopībai”]”.

Lasīt tālāk »